Plany rozwojowe intermodalnego transportu w najbliższych latach

Plany na rozwój multimodalnego przewozu w najbliższych latach

Kombinowany transport jest coraz popularniejszy w naszym kraju. Opiera się on na tym, że dostawa ładunku jest wykonywana kilkoma różnymi sposobami, ale wszystko ma się odbyć w sposób sprawny i wygodny dla odbiorcy końcowego. Dalekosiężne plany transportu kombinowanego w PolsceRozwój takiego transportu to jeden z ważniejszych priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki napisany został do uczestników zorganizowanego na terenie Gdańska IV Forum Transportu Kombinowanego. Jednym z podstawowych założeń, które podjęto jest osiągnięcie przed rokiem 2020 6-procentowego udziału tego transportu w ogólnym transporcie kolejowym. Jest szacowane, że na dzień dzisiejszy poziom ten będzie wynosił około 4,6 procenta, jednak duża dynamika wzrostu daje duże szanse na to, że . Na obecną chwilę rynek transportu intermodalnego osiągnął dużą stabilność, ale jego rozwój cały czas trwa. Cały czas prowadzi PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA cały czas próbują zdobyć większe udziały.

Aby jednak cele które się planuje udało się uzyskać niezbędne będzie nie tylko zainteresowanie klientów, ale także odpowiednia techniczna infrastruktura. Z takich też powodów w zaplanowanych pracach na najbliższe lata zostało umieszczonych dużo projektów które są związane z modernizacją i rozbudową systemu kolejowego. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, jaki przyjęty został we wrześniu ubiegłego roku, w ciągu najbliższych siedmiu lat jest planowane przeznaczenie blisko siedemdziesiąt miliardów, z których dwie trzecie będzie pochodzić z unijnych środków. To właśnie na ten rok jest w planach ukończenie prac związanych z zabudową wszystkich ważnych odcinków transportowych szlaków, przez co powstać powinna nowoczesna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Oprócz tego dużo środków jest dedykowane na wyposażenie i budowę centrów logistycznych oraz terminali, a także na poprawę jakości taboru. Jest również w planach zmniejszenie opłat za korzystanie z sieci kolejowej dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po realizacji koniecznych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.