Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Praktycznie żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie ma żadnych szans na rozwijanie się, jeśli nie będą do niego doprowadzone odpowiednie trasy dojazdowe, i to nie tylko samochodowe lecz i kolejowe. Póki co infrastruktura kolejowa pozostawia wiele do życzenia, w szczególności na terenach portowych będzie jeszcze dużo do wykonania w tym obszarze. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, to w tym przypadku znacznie lepiej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. Na samym początku bieżącego roku została oddana do użytkowania linia 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Dodatkowo w trakcie budowy jest drugi tor tej trasy, dzięki czemu już od września pociągi będą mogły jeździć w obie strony, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu składów na dzień. Plany są dużo większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Portu Gdańskiego docelowa przepustowość modernizowanej linii będzie większa od obecnej nawet sześć razy. Dlatego też już w chwili obecnej prowadzonych jest parę istotnych projektów, jakie na pewno pomogą w zrealizowaniu tego celu, a kilka następnych jest na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy też kompletowania koniecznej dokumentacji.

Podobnie duży zakres wykonywanych projektów jest na terenie Portu w Gdyni. Po pierwsze port ten dostosowuje infrastrukturę kolejową do standardu sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na obsługę znacznie cięższych i dłuższych składów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Zrealizowana równocześnie kompleksowa modernizacja sterujących systemów będzie się z kolei przyczyniać do dużego wzrostu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacznie poprawi płynność przejazdów w samym porcie. Jednym z bardziej obiecujących projektów, które mogłyby w dużym stopniu na dłuższy okres czasu poprawić jakość kolejowych połączeń na terenie Gdyni, jest zmodernizowanie dwóch linii przebiegających przez tę miejscowość. Aktualnie linie mają jedynie po jednym torze, a dodatkowo nie posiadają linii elektrycznej, tak więc oba te obszary byłyby do realizacji. Na dzień dzisiejszy ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonalności, a po skończeniu tego etapu będzie można przedstawić zainteresowanym stronom najbardziej obiecujące pomysły i rozwiązania. Planowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.