Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po ubiegłym roku

Krótkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Mimo 6-procentowego spadku przeładunków osoby zarządzające portem w Gdyni raczej zaliczają poprzedni rok do ogromnie udanych. Zakończono bowiem parę dużych projektów, nie tylko takich, które znacznie rozszerzają możliwości rozładunkowe, ale także zwiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Pośród wykonanych projektów bardzo ważne były te inwestowane ze środków unijnych, z sukcesem zostało ich skończonych pięć w minionym roku. Mimo dość dużych nakładów na inwestycje Gdyński Port z sukcesem skończył też rok jeśli chodzi o stronę finansową. Całkowite zyski netto wyniosły prawie 50 milionów złotych, co wprawdzie stanowi połowę mniej niż rok wcześniej, lecz też pamiętać trzeba że wtedy przeprowadzono prywatyzację Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Poza tym na nieco niższe wyniki miała również wpływ sytuacja na rynku finansowym. Port bardzo mocno angażuje swój kapitał w lokaty i inne finansowe instrumenty, a rentowność ich jednak mocno spadła w ostatnim czasie. Kolejnym czynnikiem jaki ma wpływ na wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, kolejne oddawane do użytku obiekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Wśród towarów obsługiwanych przez gdyński port największy spadek zanotowano w rozładunkach drobnicy, wskaźnik ten wynosi ponad dziesięć procent. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy miało odejście do Gdańska grupy paru klientów, co miało duże przełożenie na wyniki finansowe. Szybkie podsumowanie sytuacji finansowej portu w Gdyni po minionym rokuGdynia jak na razie ma ciężko jeśli chodzi o możliwości konkurowania z Gdańskiem, ponieważ nie ma jeszcze działającej obrotnicy oraz toru wodnego o odpowiedniej głębokości, jakie to inwestycje umożliwiłyby obsługiwanie dwukrotnie większych jednostek. Sporemu zmniejszeniu uległ w minionym roku także przeładunek węgla, z kolei to było rezultatem sporych spadków eksportu właśnie tego surowca. Jednak straty te prawie całkowicie zostały zrekompensowane przez zboża – tu w roku poprzednim odnotowano wzrost o 50 procent, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do uzyskania tak dobrego wyniku przyczyniły się głównie inwestycje, które zostały poczynione, czyli przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim a także duży magazyn na Nabrzeżu Śląskim.