Kolejne rekordy pobite w gdańskim porcie w ubiegłym roku

Kolejne rekordy pobite w gdańskim porcie w ubiegłym roku

Rekordy pobite w porcie gdańskim w roku 2015Poprzedni rok był dla Portu Gdańskiego wyjątkowy, doskonale zresztą można to zobaczyć po liczbach. 36 milionów ton przeładowanych produktów, ponad dziesięcioprocentowy wzrost obrotów i inwestycje o wartości prawie miliarda doskonale obrazują, jak to wszystko wyglądało w poprzednim okresie. Przede wszystkim miniony rok był rokiem inwestycji o dużych charakterze. Między innymi ukończony został pierwszy etap programu związanego z rozbudową portowych nabrzeży, który się łączy z pogłębieniem toru wodnego. Bardzo duże nakłady inwestycyjne poniesiono jeśli chodzi o paliwa. Dużym sukcesem skończył się pierwszy z etapów naftowego terminala PERM, a także został poddany modernizacji Terminal Paliw Płynnych, montując tam nowoczesne urządzenie mające obsługiwać naftowych produktów. Pamiętano także o kontenerach, także tutaj inwestycje poprawiły znacząco ich codzienną obsługę. Rok temu zaczęła się poważna modyfikacja kontenerowego terminala, a poza tym zmodernizowano intermodalny terminal na Nabrzeżu Szczecińskim. Dodatkowo zrealizowano sporo mniej spektakularnych prac i projektów, które jednak mają spory na jakość oraz bezpieczeństwo obsługi przeładunków.

A różnych przeładunków w minionym roku była w Porcie Gdańskim ilość rekordowa, bo prawie trzydzieści sześć milionów ton. Główną ich część, bo prawie piętnaście milionów ton stanowiły różnego rodzaju paliwa, dało to aż 20-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłymi latami. Świetne rezultaty również były jeśli chodzi o drobnicę, mimo że panowało światowe spowolnienie, to w porcie Gdańskim nie było to zupełnie odczuwalne. 11,9 miliona ton i wzrost w wysokości pięciu procent w stosunku do roku 2014 to także wskaźniki, które na pewno dadzą niemało powodów do zadowolenia. Mimo że ograniczeniu uległa liczna samych kontenerów, to zwiększył się mocno ich całkowity tonaż, i z takiego też powodu tak dobre wyniki w tym segmencie. A tak naprawdę chyba największe wzrosty wystąpiły w przypadku węgla, jeśli chodzi o ubiegły rok jego ilość zwiększyła się o jedną trzecią. Z kolei niewielkie spadki wystąpiły w przeładunkach zbóż, głównie z takiego powodu, że pozostałe porty także poszły w takim kierunku.
.