Budowa nowego terminala kolejowego BCT w porcie w Gdyni

Nowy terminal kolejowy w Gdyni

Kolejne inwestycje w naszych portach cały czas idą do przodu, najlepszym przykładem tego jest uruchomienie nowoczesnego kolejowego terminala na terenie portu w Gdyni. Ten chyba największy w historii portu projekt rozpoczął się przed trzema laty i miał obejmować modernizację i przebudowę całego terenu terminala. Został on wykonany przy udziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły przede wszystkim modernizacji i rozbudowy torów kolejowych na terenie tego miejsca. Spore znaczenie w tej inwestycji miało uzyskanie odpowiedniego dofinansowania. Władze portu otrzymały środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przez co zostały zakupione dwie zupełnie nowe urządzenia do całościowej obsługi składu pociągów. Budowa nowego terminala kolejowego BCT w GdyniDzięki ich wykorzystaniu obecne możliwości rozładunkowe utrzymują obecnie poziom pięciuset tysięcy jednostek kontenerowych na rok, co daje dużo większe możliwości na rozwój i współpracę z kontrahentami zagranicznymi i krajowymi. Uruchomienie terminala na terenie portu ma dodatkowo bardzo duże znaczenie dla rozwoju coraz popularniejszego w naszym kraju transportu o charakterze intermodalnym.

Prezes tego terminala swoich wywiadach bardzo podkreśla zwiększającą się rolę intermodalnego transportu i wyraża swoje zadowolenie, że dzięki przeprowadzonym inwestycjom Gdynia stała się mocno konkurencyjna pośród innych portów na naszym wybrzeżu. Jednocześnie pragnie podkreślić znaczenie odpowiedniej współpracy pomiędzy jego firmą a portem, dzięki zawartym wcześniej porozumieniach w pełni się udało rozplanować i doprowadzić do samego końca inwestycję. Niezwykle ważnym elementem całego projektu są wspominane powyżej suwnice, służące do załadunku i rozładunku kontenerów. Wyprodukowane one zostały przez firmę Kocks Krane i pracują one z szybkością powyżej trzydziestu TEU przez godzinę. Dzięki dość sporej szybkości i rozbudowie układu torów na terenie portu w ciągu dnia terminal może obsłużyć do 24 pełnych pociągów. W skali roku daje to około pół miliona jednostek kontenerowych, co jest świetnym rezultatem, dającym duże możliwości rozwoju. Planowane są następne inwestycje, na przykład podłączenie na teren terminala trakcji elektrycznej.
.