Pierwsza dostawa gazu płynnego z Kataru

Pierwszy transport płynnego gazu z Kataru

Pierwszy transport gazu płynnego od firmy QuatargasGrudzień ubiegłego roku dla wielu był pierwszym dużym krokiem do zdobycia niezależności energetycznej. Jeszcze całkiem niedawno gospodarka naszego kraju w dużym stopniu oparta była na dostawach surowców z sąsiedniej Rosji, ale poczynione starania w celu zróżnicowania źródeł zaopatrzenia zapoczątkowały współpracę z firmą Qatargas. I gaz tej właśnie firmy dopłynął dokładnie 11 grudnia do nowo wybudowanego terminala gazowego w Świnoujściu, rozpoczynając nową erę jeśli chodzi o zaopatrzenie naszego kraju. Dostawa ta została zakontraktowana na dwieście dziesięć tysięcy metrów sześciennych płynnego gazu i głównym jej przeznaczeniem schłodzenie i pomoc w rozruchu terminalowej instalacji. Druga tak jak przewiduje harmonogram odbędzie się w lutym przyszłego roku, a całość kontraktu została podpisana na dwadzieścia lat i ma obejmować milion ton gazu rocznie. Terminal w Świnoujściu to kolejne miejsce tego typu, do którego katarska firma dostarcza swój gaz. Prezes firmy jest bardzo zadowolony ze współpracy, którą udało się nawiązać, uważając to za wstęp do poszerzenia swojej działalności na inne kraje z tego regionu.

Również władze polskich firm uznają ten kontrakt za świetny kierunek na rozwój, gdyż nowo wybudowany terminal z doskonale rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami otwiera Polsce drzwi na inne rynki. Bardzo ważne jest też to, że terminal gazowy jest ważnym elementem w zagwarantowaniu niezależności energetycznej kraju, zapewniając w pierwszej kolejności wyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie dając możliwość zyskownej współpracy z sąsiednimi krajami. Możliwości przeładunkowe terminala są ogromne, został on zaprojektowany do kompleksowej obsługi blisko pięciu miliardów ton gazu rocznie. W skład całego kompleksu wchodzi falochron o trzykilometrowej długości, nabrzeże gdzie będą rozładowywane statki a także dwa pojemne zbiorniki gazu. Do tego wszystkiego dochodzą niezbędne instalacji i prawie stukilometrowy rurociąg, dzięki czemu całość jest największym tego typu obiektem w naszym rejonie Europy. W chwili obecnej nowy terminal znajduje się w trakcie wstępnego rozruchu, do czego właśnie są potrzebne zamówione dostawy, ale dość szybko będzie on w stanie osiągnąć pełne możliwości rozładunkowe.
.