Wzrost znaczenia portów morskich w handlu zagranicznym

Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Nasze polskie porty od dawna pełnią ogromnie ważne zadanie w międzynarodowej wymianie handlowej, a ostatnio ich znaczenie jeszcze bardzo wzrasta. Jednak bez porządnych inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, w tym w połączenia połączenia drogowe i kolejowe nie będzie żadnej szansy na to, żeby rozwijały się tak jak rynek tego oczekuje. Wzrost roli morskich portów w handlu zagranicznym A sam rynek zaczął aktualnie iść w kierunku przewozów intermodalnych, które polegają na tym, że dostarczenie towarów na miejsce docelowe wykonywane jest kilkoma różnymi odmianami transportu, to znaczy przeważnie morskiego i kolejowego lub drogowego. Dla klientów będzie to idealne rozwiązanie, ponieważ dostają kontenery wprost tam gdzie chcą, jednak od strony logistycznej stanowi to duże wyzwanie. Po przypłynięciu kontenerowca do portu docelowego same kontenery szybko i sprawnie przekładane na ciężarówki albo pociągi, następnie trasa ich przebiega do któregoś terminala, żeby na koniec trafić na samochód jadący do klienta. Obecnie w Polsce funkcjonuje parę terminali, w środkowej i południowej jego części, i są one świetnie skomunikowane z portami na wybrzeżu.

Specjaliści są zdania że pozycja naszych krajowych portów systematycznie będzie wzrastać, rzecz jasna przy założeniu, że poczyni się kolejne inwestycje, konieczne go tego, żeby nie zostać w tyle za zmieniającym się rynkiem. Dużo zrobiono do tej pory, lecz bardzo dużo jeszcze jest potrzebne, gdyż sieć połączeń transportowych jeszcze nie jest kompletna. Potrzebne są nowe linie kolejowe, ulepszenie już działających, a dodatkowo poprawa całościowej infrastruktury przy samych portach. Inwestycje te w sporej części mają być finansowane z pieniędzy europejskich, bowiem w najbliższym czasie na usprawnienie kolei przeznaczone jest 5 mld euro, a około dziesięciu można będzie wykorzystać na drogi. Równocześnie podkreśla się, że już na dzień dzisiejszy nasze porty zaczęły się cechować dużo większą konkurencyjnością niż jeszcze kilka lat temu, przez co skutecznie one rywalizują z portami w innych krajach. Niewątpliwie spory wpływ na to miały zrealizowane inwestycje, liczne ułatwienia dla nowych inwestorów i co najważniejsze zmiany portowych procedur, pozwalające na dużo bardziej sprawną obsługę statków.