Rozwiązania i metody wykorzystywane w przewozie niebezpiecznych substancji

Nowoczesne rozwiązania stosowane przy transporcie niebezpiecznych towarów.

Transport niebezpiecznych substancji i ładunków jest obwarowany dość precyzyjnymi regulacjami. W wielu sytuacjach należy wykorzystywać skuteczne formy zabezpieczeń, mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i która wszystko przewozi i ludziom, którzy pracują na jej pokładzie. Lecz mogą się pojawić przypadki, czy to efekcie rażących zaniedbań, czy po prostu niefortunnych zbiegów okoliczności, że w ładowniach znajdą się niewłaściwie oznaczone ładunki, potencjalnie niebezpieczne dla nieświadomych marynarzy. Takie sytuacje są dość niebezpieczne, bo przy jakimś wypadku na oceanie akcje ratunkowe są niezwykle kosztowne i skomplikowane. Dlatego też w trosce o należyte zabezpieczenie kontenerowców przed tego typu zagrożeniami dwóch czołowych armatorów podjęło współpracę w obszarze powiększenia bezpieczeństwa przewozu ładunków które mogą być niebezpieczne. Ci armatorzy to Maersk Line oraz Hapag-Lloyd, a ich wspólną inicjatywą ma być zaawansowany system do monitoringu przewożonych produktów i szybkie wykrywanie zagrożeń, jakie mogą się pojawić.

Ten nowy system ma na bieżąco monitorować załadowane towary szukając ewentualnego zagrożenia. System cały czas się rozbudowuje, na chwilę obecną ma już około sześciu tysięcy zdefiniowanych związków, a bez przerwy pojawiają się kolejne. Dzięki temu wykrycie źle oznakowanych ładunków jest znacznie łatwiejsze, tak samo jak identyfikowanie związków które mogą stanowić zagrożeni dla załogi i statku. Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w przewozie niebezpiecznych substancjiSystem firmy Hapag-Lloyd rozwijany jest od czterech lat, a opiera się na prawie pięćdziesięcioletniej pracy przy klasyfikowaniu niebezpiecznych materiałów. Z z tej bogatej wiedzy mogą korzystać nie tylko sami pracownicy firmy, lecz coraz częściej nowe pomysły są wykorzystywane przez całą branżę. W bardzo dużym stopniu polepsza to poziom bezpieczeństwa na pokładach statków, szczególnie że pozostali armatorzy także są zainteresowani używanymi zabezpieczeniami. A o tym, jak ważną to pełni rolę bardzo dobrze może zaświadczyć ilość źle oznaczonych towarów o niebezpiecznym charakterze, jakich w ciągu minionego roku wykryto około dwóch i pół tysiąca.