Coraz większa rola transportu kontenerów pociągami

Coraz większa rola transportu kontenerów pociągami

Coraz większa rola transportu kontenerów pociągami

Coraz większa rola transportu kontenerów pociągami

Przewóz kontenerów przy pomocy wielkich statków odbywa się między grupą największych portów, ale przecież przeważnie te kontenery muszą jeszcze dotrzeć do końcowego odbiorcy. A ten może być oddalony od portu wyładunkowego nawet o kilka tysięcy kilometrów, z takich też powodów niezbędne będzie również zapewnienie transportu lądem. Do niedawna jeszcze było to wykonywane głównie za pomocą ciężarówek, które podjeżdżały bezpośrednio do portu i odbierały z stamtąd ładunek, lecz dzisiaj coraz większą rolę zaczyna odgrywać kolej. Tak naprawdę duży wpływ na taką sytuację mają coraz to nowe projekty Grupy PKP CARGO, dzięki jakim transport koleją staje się coraz bardziej konkurencyjny. Od września aktualnego roku zwiększyła się liczba stałych transportów kontenerów między portami a stolicą, i obecnie realizowane to jest cztery razy na tydzień. Połączenia takie wą wykonywane według ustalonego rozkładu, transporty kolejowe mają kursować bez względu na liczbę załadowanych kontenerów, a jednym transportem mogą ich zabrać blisko sto.

Rozwiązanie tego typu chwalone jest przez spedytorów, ponieważ daje dużo regularności i powtarzalności, co podczas długofalowego planowania jest bardzo ważne. Dzisiaj PKP CARGO obsługuje trzy połączenia w głąb kraju, oprócz stolicy kontenery rozwożone są do Poznania i Gliwic. Jeśli chodzi o te ostatnie porty to realizowane to jest w dalszym ciągu trzy razy w tygodniu, w czasie dostosowanym do terminów przypływania statków, tak żeby jak najbardziej ograniczyć zbyt długie oczekiwanie na obsługę. Jednak grupa PKP CARGO nie chce poprzestać jedynie na rozbudowaniu połączeń, lecz regularnie rozszerza swoją propozycję. Między innymi rosnącą ilość zleceń obejmuje model „port to door”. W praktyce będzie on oznaczał całościową usługę odebrania kontenera z pokładu statku i dowiezienia go do odbiorcy w ustalonym uprzednio terminie. Najczęściej realizuje się to taką metodą, że kontenery są odbierane z portu i transportowane koleją do jednego z dużych miast, a później już na tamtejszych terminalach przekładane na tiry i przewożone w docelowe miejsce.