Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Jednym z ważniejszych aspektów przy międzynarodowym transporcie kontenerowych ładunków jest jego zorganizowanie już w kraju odbiorcy, do jakiego przypływają statki. Kontenery Rozładowane są w terminalu portowym i stamtąd powinny być sprawnie i szybko dostarczone do ostatecznego odbiorcy. Jeszcze niedawno odbywało się to przede wszystkim przy pomocy TIRów, ale w ostatnim czasie bardzo dynamicznie na ten rynek wchodzi ze swoją propozycją grupa PKP CARGO. Operator ten świadczy ostatnio intermodalne usługi, czyli ładunki transportuje się za pomocą pociągów do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w centrum kraju, a w dalszej kolejności dostarczane do końcowego odbiorcy przy pomocy tirów. Tego typu rozwiązanie znacznie redukuje całościowe koszty przewozu, gdyż przewóz większej liczby jednostek kontenerowych przy pomocy składu kolejowego kosztuje dużo mniej, niż przejechanie takiej samej trasy przez osobne ciężarówki. Z tego też powodu usługi tego typu zyskują na popularności, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało w ostatnim czasie współpracę z globalnym operatorem kontenerowym Maersk Line.

Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Póki co przewozy kontenerowe realizowane są do kilku logistycznych baz, to znaczy Sławkowa, Kątów Wrocławskich i Warszawy, a najważniejszą ich cechą jest wysoki poziom regularności. Pociągi wyruszają w wyznaczonych godzinach bez względu na ilość ładunków, i właśnie taka regularność daje tak potrzebny dla klientów element stabilności i powtarzalności.
Ostatnie z usług dla Maersk Line obejmują jeszcze więcej, czyli system zwany port to door. Tego tupu usługa to połączenie transportu kolejowego i samochodowego, z jednoczesnym zagwarantowaniem dokładnego czasu na dostarczenie do klienta. Kontener jest ściągany ze statku w terminalu, załadowywany na odpowiedni wagon i dowożony na jeden z punktów przeładunkowych, a tam wykonuje się przeładunek na samochód ciężarowy. Zgodnie z zapisami w umowie kontenery mają być dostarczone do klienta w dokładnie określonym czasie, analogicznie będzie z usługami transportowymi w drugim kierunku, to znaczy odebraniem kontenerów i przewozem ich na czekający statek.