Gdański port bramą kolejową na Środkową Europę

Gdański port bramą kolejową na Środkową Europę

Gdański port bramą kolejową na Środkową Europę

Gdański port bramą kolejową na Środkową Europę

Transport międzynarodowy składa się z wielu elementów, najważniejsze zadanie w nim spełniają ogromne kontenerowce które mogą przewieźć podczas jednej podróży nawet do piętnastu tysięcy kontenerów. Natomiast na lądzie coraz większe znaczenie odgrywa przewóz kolejowy, szczególnie w charakterze kontynuacji drogi morzem. Bardzo dobrze pod tym względem stoi Port DCT w Gdańsku, który na dzień dzisiejszy stał się największym portem na naszym wybrzeżu, a równocześnie liczącym się coraz bardziej węzłem kolejowym, obsługującym nie tylko samą Polskę, ale także sąsiednie kraje Europy Wschodniej i Środkowej. Już blisko jedna piąta wszystkich obsługiwanych ładunków jest transportowanych właśnie koleją i ich udział co roku rośnie. Niektóre osoby szacują zwiększenie kolejowego przewozu w ciągu najbliższych dziesięciu lat nawet trzykrotnie, co na pewno w najbliższym czasie będzie wymagało sporych inwestycji w infrastrukturę. Zresztą dużo zaczyna się w tej kwestii dziać, gdyż zarówno władze portu jak i miasta widzą możliwości, jaki będzie za sobą niósł rozwój infrastruktury kolejowej, i jest planowana jedna z ważniejszych inwestycji w rejonie gdańskiego portu.

Port w Gdańsku zmniejszoną ilość kontenerów zaczął bowiem równoważyć odmiennymi grupami towarowymi.Mowa tu jest mianowicie o modernizacji trasy kolejowej dochodzącej do Portu DCT i postawienie nowego mostu na Martwej Wiśle. Inwestycja o takim rozmachu wyceniana jest na blisko pół miliarda złotych, ma ona objąć długi na kilkanaście kilometrów fragment trasy kolejowej na którym znajdują się 24 obiekty. Jako najważniejszy się wymienia wspomniany wcześnie most na Martwej Wiśle, dzięki jego przebudowie przepustowość trasy kolejowej wzrośnie aż sześciokrotnie. Most będzie miał ponad 120 metrów długości i 21 wysokości. Przez to, że będzie umieszczony na 8-metrowej wysokości nad powierzchnią wody nie będzie powodował żadnego kłopotu na rzecznym szlaku żeglugowym, co ma spore znaczenie jeśli chodzi o rozwój żeglugi śródlądowej. Ale kompletna inwestycja obejmować będzie dużo więcej, powstanie kilkanaście kilometrów nowych torów kolejowych, będą również uruchomione zaawansowane układy zarządzające ruchem na torach. Po zakończeniu prac transportowe możliwości do terminala w Gdańsku znacznie się zwiększą, co z pewnością będzie miało duży wpływ do jego postępu.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl